Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Oι ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ, για μία σύγχρονη, πράσινη, καθαρή, υγιή οικονομικά και ανθρώπινη πόλη

 
Δείτε το τελικό κείμενο των δεσμεύσεών μας για το αύριο της πόλης μας!